Ilgtspēja

Jau kopš darbības uzsākšanas esam integrējuši ESG (vides, sociālo, pārvaldības) analīzi savos investīciju lēmumos. Veicam neatkarīgu izpēti un esam uzkrājuši plašas zināšanas par ilgtspējību un tās lomu aktīvu pārvaldībā, vienlaikus nepārtraukti uzlabojot un pilnveidojot savus rīkus, resursus un zināšanas. Alphinox ilgtspējas komandā strādā sertificēti ilgtspējas analītiķi un speciālisti, ar vairāk kā 10 gadu pieredzi publisku uzņēmumu ilgtspējas jautājumu vērtēšanā.

Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka ilgtspējība ir augstvērtīgu uzņēmumu neatņemama sastāvdaļa. Uzņēmējdarbības pārredzamība, stabila ar ilgtspējību saistītu risku pārvaldība un uzticamas vadības komandas ir augstvērtīgu uzņēmumu galvenie aspekti, un līdz ar to obligātie aspekti visiem uzņēmumiem, kuros mēs ieguldām.

Ilgtspējas pārskats par 2022.gadu

2022. gadā ilgtspējas jautājumi uz apkārtējo notikumu fona šķietami pazuda no priekšplāna, taču mums tā joprojām ir ļoti svarīga ikdienas sastāvdaļa, kas atspoguļojas gan ilgtspējīgu vērtspapīru portfeļu veidošanā, gan sabiedrības izglītošanā finanšu pratības jomā.

Ceļš uz ilgtspējīgu portfeli

Sistemātiski integrējot ESG analīzi mūsu ieguldījumu procesā pārliecināmies, ka portfeļa uzņēmumi un arī investīciju kandidāti atbilst mūsu ESG standartiem. Tā vietā, lai akli paļautos uz trešo pušu novērtējumiem, kur process dažkārt var būt nepārskatāms un rezultāts strīdīgs, analīzi veic mūsu analītiķi, un pētījumu rezultāti tiek dokumentēti.

Neizmantojam universālu pieeju

Lai gan izpētes procesā ievērojam vispārpieņemtas būtiskuma sistēmu vadlīnijas, uzskatām, ka katrs uzņēmums ir atšķirīgs un saskaras ar unikāliem ilgtspējību saistītiem riskiem un iespējām. Tādēļ savās ESG analīzēs neizmantojam universālu pieeju, bet galveno uzmanību pievēršam lietām, kas patiešām ir svarīgas katram konkrētajam uzņēmumam. Tiek ņemta vērā ne tikai uzņēmuma nozare, valsts un biznesa modeļa specifika, bet ikvienā gadījumā analītiķi novērtē katru uzņēmumu atsevišķi.

Integrēta ilgtspējība

Uzmanība tiek pievērsta ne tikai ESG faktoru ietekmei uz uzņēmuma finanšu rādītājiem, bet arī negatīvajiem ārējiem faktoriem – uzņēmuma ietekmei uz vidi un sabiedrību. Lai arī nepietiekama ilgtspējas risku pārvaldība var būtiski ietekmēt uzņēmuma finanses, mēs uzskatām, ka galvenokārt uzņēmumiem jācenšas veikt savu uzņēmējdarbību ētiski, atbildīgi, nevis pievērst uzmanību tikai tiem jautājumiem, kas var samazināt tā peļņu. Pieprasām, lai ilgtspējība būtu integrēta visos uzņēmumam būtiskajos uzņēmējdarbības procesos, un ir daļa no biznesa plāna un vispārējās stratēģijas.