Ilgtspēja

Fundamentālā analīze ir mūsu ieguldījumu lēmumu pamats. Izmantojot augšupēju (bottom-up) pieeju, mēs cenšamies izprast uzņēmuma biznesa modeļa ilgtspēju un faktorus, kas var potenciāli ietekmēt tā integritāti. Mēs uzskatām, ka vides, sociālie un pārvaldības (ESG) jautājumi var ietekmēt ieguldījumu risku un atdevi, tāpēc ESG aspekti tiek iekļauti investīciju analīzē.

Par ESG faktoru novērtēšanu kā daļu no mūsu pētniecības procesa ir atbildīga mūsu analītiķu komanda.

Struktūra

  • Mūsu fundamentālās izpētes mērķis ir noteikt uzņēmumus, ko uzskatām par augstvērtīgiem: tiem, kuriem ir stabils finanšu pamats, spēcīga bilance un konservatīvs finansējums, tiem, kas rentabli un efektīvi strādā ar kapitālu reģionos un tirgos, kur tiem ir konkurences priekšrocības. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka stabila un kompetenta vadības komanda un atbildīga korporatīvā stratēģija ir svarīgas iezīmes augstvērtīgiem uzņēmumiem. Tādējādi, izmantojam dažādus iekšējos pētījumu un analīzes rīkus, kā arī ārējos ESG informācijas avotus, lai noteiktu galvenos ESG aspektus novērtējamajiem uzņēmumiem.
  • Mēs uzskatām, ka katram uzņēmumam ESG faktori atšķiras pēc to būtības un nozīmības, un tādēļ savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā esam integrējuši faktoru ietekmes analīzi. Tā vietā, lai pieņemtu universālu pieeju, tas ļauj mums pievērst uzmanību un detalizēti izvērtēt tos faktorus, kas ir tiešām ir būtiski konkrētā uzņēmuma uzņēmējdarbības modelim.
  • Lai arī mēs neesam investori aktīvisti, situācijā, kad redzam, ka ar ESG saistīta problēma ietekmē uzņēmuma biznesa pamatus, vidi vai sabiedrību, mēs nekavējoties sazināmies ar uzņēmumu. Mēs sagaidām, ka augstvērtīgu uzņēmumu vadības komandas ir kompetentas, un vērtē vides, sociālos un pārvaldības jautājumus tikpat augstu, kā jebkuru citu būtisku biznesa jautājumu. Mēs uzskatām, ka augstvērtīgiem uzņēmumiem ilgtermiņā ir jārada vērtība gan akcionāriem, gan visām pārējām iesaistītajām grupām, tādējādi nodrošinot paša uzņēmuma ilgtspēju.
  • Investīciju procesā mēs stingri izslēdzam uzņēmumus, kas pārkāpj un neievēro Starptautiskās darba organizācijas (ILO) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma principus (UN Global Compact Principles). Tas ietver cilvēktiesību, darba, vides un nopietnus korupcijas pārkāpumus. Papildus no saviem protfeļiem izslēdzam nozares, kuras saskaņā ar mūsu uzskatiem ir saistītas ar humanitārām, sociālām, ētiskām vai vides problēmām. Mēs uzskatām, ka uzņēmumi, kas saistīti ar tādām nozarēm kā tabaka, ieroči vai termiskās ogles, ir ļoti bezatbildīgi pret sabiedrību un vidi, un tāpēc tos esam izslēguši no mūsu iespējamo investīciju loka. Pēc individuāliem pieprasījumiem mēs klientiem varam nodrošināt papildu izslēgšanas filtrus, kā arī ieviest specifiskus negatīvos sarakstus vai atlases kritērijus. Mūsu analītiķu komanda kopš 2010. gada nodrošina ESG analīzi un ieviešanu, tāpēc ir pieredzējusi, lai palīdzētu klientiem savos portfeļos palielināt ilgtspējīgu ieguldījumu īpatsvaru.