Ilgtspēja

Fundamentālā analīze ir mūsu ieguldījumu lēmumu pamats. Izmantojot augšupēju (bottom-up) pieeju, mēs cenšamies izprast uzņēmuma biznesa modeļa ilgtspēju un faktorus, kas var potenciāli ietekmēt tā integritāti. Mēs uzskatām, ka vides, sociālie un pārvaldības (ESG) jautājumi var ietekmēt ieguldījumu risku un atdevi, tāpēc ESG aspekti tiek iekļauti investīciju analīzē.

Alphinox ilgtspējas komandā strādā sertificēti ilgtspējas analītiķi un speciālisti, ar vairāk kā 10 gadu pieredzi publisku uzņēmumu ilgtspējas jautājumu vērtēšanā.

ESG konsultācijas uzņēmumiem

Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunu standartu korporatīvās ilgtspējas ziņošanai (CSRD), kas stājas spēkā 2023. finanšu gadā. CSRD mērķis ir palīdzēt pāriet uz ilgtspējīgāku ekonomiku, aizstājot pašreizējo Nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvu (NFRD) ar daudz plašāku un saprotamāku regulējumu attiecībā uz ziņošanu par ilgtspēju, balstoties uz ESG (vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem). ES noteikumi par nefinanšu informāciju attiecas uz visiem lielajiem uzņēmumiem un visiem biržā kotētiem uzņēmumiem regulētos tirgos.

Alphinox piedāvā uzņēmumiem laicīgi sagatavoties, lai atbilstu gaidāmajiem regulējumiem, un sniedz konsultācijas gan ilgtspējas stratēģijas izstrādē, gan ziņojumu izveidē.

Ilgtspējas stratēģijas konsultācijas ietver tādus posmus kā būtisko aspektu noteikšanu un detalizētu risinājumu izstrādi katrā no ESG aspektiem (vide, sabiedrība, pārvaldība), uzņēmuma kopējo ietekmes noteikšanu, būtiskuma kartes izveidi, vērtību ķēdes procesu un to ietekmes noteikšanu, u.c.