Ieguldījumu risinājumi

Ērts un drošs veids, kā ieguldīt savu kapitālu vadošajos pasaules uzņēmumos.

Akciju tirgus

Ieguldījumi akciju tirgū ir ieguldījumi reālos uzņēmumos, līdz ar to Jums pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un uzņēmumu peļņu. Tāpat kā ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai uzņēmumu kapitālā (riska kapitālā), arī ieguldījumi akcijās ir nodrošināti ar nākotnes naudas plūsmu no reāliem aktīviem, un līdz ar to tiek praktiski pasargāti no inflācijas.

Ieguldītājam, kurš gatavs investēt līdzekļus ilgtermiņā, diversificēts ieguldījums pasaules akciju tirgū ir gudra, saprātīga izvēle, kas palīdzēs gan nosegt inflāciju, gan gūt peļņu. Ieguldījumi akcijās nav piemēroti, ja ir īss plānotais ieguldījumu periods vai ieguldītājs nav gatavs uzņemties portfeļa vērtības svārstības.

Vēsturiskais ienesīgums

 

 20152016201720182019202020212022Vidēji gadā
Alphinox TOP 8 stratēģija*26.3%18.6%14.8%9.3%36.8%17.3%47.9%-31.6%15.3%
MSCI Pasaules indekss10.4%10.7%7.5%-4.1%29.9%6.5%31.0%-13.0%9.4%

Vairāk informācijas par Alphinox ieguldījumu stratēģijām

Drošība

Alphinox ir FKTK licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox bankai dod rīkojumus par to iegādi vai pārdošanu. Ieguldītie klientu aktīvi nav arī turētājbankas bilancē, tādējādi tiek izslēgts darījuma partnera risks (nav nepieciešams diversificēt vērtspapīru portfeli vairākās bankās, lai nepārsniegtu garantiju fonda garantēto summu).

Ieguldījumi tiek veikti tikai likvīdos vērtspapīros, kas ļauj nepieciešamības gadījumā bez liekām izmaksām tos operatīvi realizēt (vērtspapīru pārdošana par tirgus cenu var tikt veikta dienas laikā pēc rīkojuma veikšanas).

Neatkarība

Vadības komanda un akcionāri ir iesaistīti ikdienas procesos, kas nodrošina ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu. Sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, savukārt ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli, kam ir augstāks ienesīgums un zemāks risks kā vispārējam tirgum.

Caurspīdīgums

Ieguldījumu lēmumu pamatā ir detalizēta datu analīze, līdz ar to pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem. Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un godīgas, un klients izvēlas sev piemērotāko atlīdzību variantu.