Ieguldījumu stratēģija

Mūsu izstrādātais un piekoptais investīciju stils ir tradicionāls, caurspīdīgs, tam ir savs individuāls sniegums un riska raksturs. Mēs uzskatām, ka zināšanas ir pamats veiksmīgiem, peļņu nesošiem lēmumiem.

Mēs ieguldām korporatīvajā izcilībā

Mūsu filozofijas centrā ir investīcijas uzņēmumos, kas ir līderi attiecībā uz to finansiālo stāvokli, biznesa modeli, tirgus pozīciju un pārvaldi.

Visās aktīvu klasēs mūsu analīze ir balstīta tikai uz iekšēji izstrādātiem pētniecības un analīzes rīkiem.

Kritērijiem pēc kā izvēlamies uzņēmumus ir pierādīta ietekme uz to korporatīvajiem panākumiem. Piekopjam ``bottom-up`` un ``best-overall`` pieeju.

Strikts ikmēneša investīciju process

  1. Mūsu trīs posmu ieguldījumu procesa pirmais posms ir balstīts uz pierādītiem kvantitatīviem rādītājiem, kas sašaurina attiecīgos investīciju indeksus (piemēram, MSCI World indekss), un atlasa uzņēmumus turpmākai kvalitatīvai analīzei. Šeit mēs pārbaudām dažādus rādītājus, lai noteiktu uzņēmumus, kas atbilstu mūsu noteiktajiem kvalitātes novērtēšanas standartiem un kuru cena , mūsuprāt, ir nenovērtēta.
  2. Kvantitatīvajai atlase seko padziļināta fundamentālo rādītāju analīze, kas tiek novērtēta kopā ar tādiem faktoriem kā uzņēmuma vadības pieredze un kompetence, tirgus apstākļi, un korporatīvās sociālās atbildības darbības.
  3. Uzņēmumi, kas pārvarējuši otro soli, tiek apspriesti Investīciju komitejas sanāksmē un tiek pievienoti portfelim, ja tiek pieņemts vienbalsīgi pozitīvs lēmums. Tā rezultātā tiek veidoti portfeļi, piedāvājot arī dažādus papildu pielāgotus portfeļus (piemēram, dividendes, ilgtspējība, tēmas utt.).

“BOTTOM-UP, BEST-OVERALL” PIEEJA

Ne visās nozarēs ir vienlīdz daudz augstvērtīgu uzņēmumu, kas saistīts ar to tiesisko regulējumu vai vienkārši tirgus struktūru.

Augstvērtīgi uzņēmumi

Mūsu filozofijas centrā ir investīcijas uzņēmumos, kas ir līderi attiecībā uz to finansiālo stāvokli, biznesa modeli, tirgus pozīciju un pārvaldi. Turklāt akciju cenai jābūt novērtētām pievilcīgi gan absolūtā, gan relatīvā izteiksmē.

Ir stabils finanšu pamats, spēcīgas bilances un konservatīvs finansējums
Tapēc tie nav atkarīgi no aizdevumiem un ir brīvi izvēlē attiecībā uz savu izaugsmi vai citu uzņēmumu iegādi
Rentabli un efektīvi izmanto kapitālu, vienlaikus gūstot labumu no konkurences priekšrocībām
Līdz ar to tie rada pievilcīgus, pastāvīgus ienākumus no savas pamatdarbības
Strādā pievilcīgos tirgos ar pārbaudītiem biznesa modeļiem
Tāpēc tie gūst labumu no labas tirgus pozīcijas un nodrošina augstu rentabilitāti
Tos vada kompetentas un stabilas vadības komandas
Tādēļ tie spēj pārvarēt izaicinājumus un pārdzīvot gan produktu, gan tirgus dzīves ciklus
Rūpējas par sociālajiem un vides aspektiem savā uzņēmējdarbībā
Uzņēmumi rada ilgtermiņa vērtību visiem iesaistītajiem un tādējādi garantē pašu izdzīvošanu