Ieguldījumu risinājumi

Ērts un drošs veids, kā ieguldīt savu kapitālu vadošajos pasaules uzņēmumos.

Akciju tirgus

Ieguldījumi akciju tirgū ir ieguldījumi reālos uzņēmumos, līdz ar to Jums pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un uzņēmumu peļņu. Tāpat kā ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai uzņēmumu kapitālā (riska kapitālā), arī ieguldījumi akcijās ir nodrošināti ar nākotnes naudas plūsmu no reāliem aktīviem, un līdz ar to tiek praktiski pasargāti no inflācijas.

Ieguldītājam, kurš gatavs investēt līdzekļus ilgtermiņā, diversificēts ieguldījums pasaules akciju tirgū ir gudra, saprātīga izvēle, kas palīdzēs gan nosegt inflāciju, gan gūt peļņu. Ieguldījumi akcijās nav piemēroti, ja ir īss plānotais ieguldījumu periods vai ieguldītājs nav gatavs uzņemties portfeļa vērtības svārstības.

Vēsturiskais ienesīgums

 

Vidēji gadā202420232022202120202019201820172016
Alphinox TOP 8 stratēģija*18.7%5.2%44.9%-31.6%47.9%17.3%36.8%9.3%14.8%18.6%
MSCI Pasaules indekss10.7%2.9%19.6%-13.0%31.0%6.5%29.9%-4.1%7.5%10.7%

Vairāk informācijas par Alphinox ieguldījumu stratēģijām

Drošība

Alphinox ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox bankai dod rīkojumus par to iegādi vai pārdošanu. Ieguldītie klientu aktīvi nav arī turētājbankas bilancē, tādējādi tiek izslēgts darījuma partnera risks (nav nepieciešams diversificēt vērtspapīru portfeli vairākās bankās, lai nepārsniegtu garantiju fonda garantēto summu).

Ieguldījumi tiek veikti tikai likvīdos vērtspapīros, kas ļauj nepieciešamības gadījumā bez liekām izmaksām tos operatīvi realizēt (vērtspapīru pārdošana par tirgus cenu var tikt veikta dienas laikā pēc rīkojuma veikšanas).

Neatkarība

Vadības komanda un akcionāri ir iesaistīti ikdienas procesos, kas nodrošina ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu. Sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, savukārt ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli, kam ir augstāks ienesīgums un zemāks risks kā vispārējam tirgum.

Caurspīdīgums

Ieguldījumu lēmumu pamatā ir detalizēta datu analīze, līdz ar to pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem. Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un godīgas, un klients izvēlas sev piemērotāko atlīdzību variantu.

Biežākie jautājumi

  • Gandrīz 20 gadu pieredze un sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.
  • Ienesīgums nav paredzams, it īpaši īstermiņā, bet ilgtermiņā (> 3 gadi) paredzamais rezultāts ir pozitīvs, ko parāda arī vēsturiskā statistika - akciju tirgus pēdējo 100 gadu laikā vidēji pelnījis ap 8-10% gadā. Esam pierādījuši, ka spējam izveidot ieguldījumu stratēģijas, kurām ir augstāks ienesīgums un zemāks risks kā vispārējam tirgum.
  • Ieguldījumi tiek veikti akcijas - reālos uzņēmumos, līdz ar to investoriem pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un izmaksātās dividendes. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli.
  • Nepiemērojam minimālo ieguldījumu summu, un kļūt par Alphinox klientu var sākot no jebkāda kapitāla apjoma. Taču, lai segtu apkalpošanas izmaksas, var tikt piemērotas minimālās ikmēneša komisijas maksas (atkarībā no izvēlētās turētājbankas), līdz ar to ieteicams veidot investīciju portfeli sākot no EUR 50 tūkst.
  • Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un caurspīdīgas. Standarta maksa par pārvaldīšanu sastāda 0.8% gadā no portfeļa vērtības. Ir iespējams samazināt pārvaldīšanas maksu, veicot maksājumus no gūtās peļņas.
  • Alphinox ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Alphinox pārvaldītos portfeļus galvenokārt veido lieli, labi pazīstami uzņēmumi, kas kotēti pasaules biržās. Mūsu analītiķu komanda rūpīgi pārbauda uzņēmuma finansiālo stāvokli, uzņēmējdarbības modeli un nozari, lai nodrošinātu, ka iespējamie riski tiek samazināti līdz minimumam.
  • Ieguldījumu periods nav fiksēts, klients jebkurā brīdī var beigt izmantot Alphinox pakalpojumus, un vērtpapīru portfeli pārdot vai turpināt pārvaldīt patstāvīgi. Gadījumā, ja kopš pakalpojuma uzsākšanas būs pagājis mazāk kā 18 mēneši, klientam būs nepieciešams apmaksāt pārvaldīšanas maksu par šo periodu.
  • Atsūtiet savus kontaktus uz info@alphinox.com, 26161168 (WhatsApp) vai zvaniet 67808975. Atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem, un nosūtīsim nepieciešamo dokumentāciju kļūšanai par klientu.
  • Visu portfelī esošo vērtspapīru vērtība un ienesīgums jebkurā brīdī ir redzams turētājbankas kontā, savukārt reizi ceturksnī klienti saņem detalizētu portfeļa pārskatu. Klientiem pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par portfeļa uzņēmumiem un veiktajiem investīciju lēmumiem.