Par Alphinox

Alphinox Quality AS ir Latvijas Bankas licencēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmums ir māsas sabiedrība Šveicē bāzētam aktīvu pārvaldes uzņēmumam Hérens Quality Asset Management AG, kas savus pakalpojumus profesionāliem investoriem Šveicē un Vācijā sniedz jau vairāk kā 20 gadus.

Apvienojot kompetenci investīciju jomā un ilgtermiņa pieredzi pasaules finanšu tirgu analīzē, spējam piedāvāt efektīvus un individuāli pielāgotus investīciju risinājumus gan privātiem, gan institucionāliem klientiem visā Eiropā.

Alphinox filozofijas centrā ir investīcijas augstvērtīgos publiskos uzņēmumos, kas ir finansiāli spēcīgi un līderi savās nozarēs. Ieguldījumu lēmumu pamatā ir augstas kvalitātes izpēte, ko nodrošina viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā.

Padome

Dmitrijs Bauļins

Diego Föllmi

Ainārs Ozols

Partneri un vadības komanda

Dr. Jūlija Bistrova

Jānis Libeks

Andrejs Tumanovs

Jeļena Daha

Komanda

Ieva Kuzņecova

Dans Valatka

Krista Eriņa

Jeļena Dmitrijeva

Biežākie jautājumi

  • Gandrīz 20 gadu pieredze un sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.
  • Ienesīgums nav paredzams, it īpaši īstermiņā, bet ilgtermiņā (> 3 gadi) paredzamais rezultāts ir pozitīvs, ko parāda arī vēsturiskā statistika - akciju tirgus pēdējo 100 gadu laikā vidēji pelnījis ap 8-10% gadā, savukārt pēdējo 10 gadu ienesīgums ir gandrīz 15% gadā. Esam pierādījuši, ka spējam izveidot ieguldījumu stratēģijas, kurām ir augstāks ienesīgums un zemāks risks kā vispārējam tirgum.
  • Ieguldījumi tiek veikti akcijas - reālos uzņēmumos, līdz ar to investoriem pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un uzņēmumu peļņu. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli.
  • Nepiemērojam minimālo ieguldījumu summu, un kļūt par Alphinox klientu var sākot no jebkāda kapitāla apjoma. Taču, lai segtu apkalpošanas izmaksas, tiek piemērotas minimālās ikmēneša komisijas maksas EUR 50-100 apmērā (atkarībā no izvēlētās turētājbankas), līdz ar to ieteicams veidot investīciju portfeli sākot no EUR 30-50 tūkst.
  • Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un godīgas. Standarta maksa par pārvaldīšanu sastāda 0.8% gadā no portfeļa vērtības. Ir iespējams samazināt pārvaldīšanas maksu, veicot maksājumus no gūtās peļņas.
  • Alphinox ir FKTK licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox bankām dod rīkojumus par to iegādi vai pārdošanu.
  • Ieguldījumu periods nav fiksēts, klients jebkurā brīdī var beigt izmantot Alphinox pakalpojumus, un vērtpapīru portfeli pārdot vai turpināt pārvaldīt patstāvīgi. Gadījumā, ja kopš pakalpojuma uzsākšanas būs pagājis mazāk kā 18 mēneši, klientam būs nepieciešams apmaksāt pārvaldīšanas maksu par šo periodu.
  • Atsūtiet savus kontaktus uz info@alphinox.com, 26161168 (WhatsApp) vai zvaniet 67808975. Atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem, un nosūtīsim nepieciešamo dokumentāciju kļūšanai par klientu.
  • Visu portfelī esošo vērtspapīru vērtība un ienesīgums jebkurā brīdī ir redzams turētājbankas kontā, savukārt reizi ceturksnī klienti saņem detalizētu portfeļa pārskatu. Klientiem pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par portfeļa uzņēmumiem un veiktajiem investīciju lēmumiem.