Cik pievilcīgas ir Ķīnas akcijas?

15/02/24

IKP pieaugums pret akciju tirgus pieaugumu

Ķīnas “tīģeris” vienmēr ir piesaistījis uzmanību un investoru interesi. Ķīna ir pasaules līderis ekonomikas izaugsmes ziņā, apsteidzot Eiropas un ASV ekonomikas, tomēr, vai tas atspoguļojas arī akciju tirgū? Vai reālās ekonomikas izaugsme seko izaugsmei, ko mēs redzam kā Ķīnas uzņēmumu akcionāri?

Patiesībā starp ekonomikas izaugsmi un akciju tirgus attīstību ir ievērojama atšķirība. Kaut Ķīnas ekonomika piedzīvojusi uzplaukumu, akciju tirgū peļņa bijusi tuvu nullei. Salīdzinājumam – ASV ekonomika augusi daudz mērenākā tempā nekā Ķīna, bet akciju tirgus ienesīgums bijis vairākkārt augstāks (1. attēls).

1. attēls: MSCI reģionālie indeksi kopš 2010. gada vietējā valūtā gadā: MSCI China 1,9%, MSCI USA 10,7%, MSCI Europe 3,4%.

Avots: Alphinox, Reuters

Ir jāsaprot, ka akciju tirgus neatspoguļo valsts ekonomiku. Akciju tirgus atspoguļo biržā kotētos uzņēmumus, kuri, visticamāk, darbojas globālā mērogā un tādējādi ir pakļauti dažādu reģionu attīstībai. Tomēr, ņemot vērā to, ka galvenā mītne atrodas konkrētā valstī, uzņēmums ir pakļauts konkrētās valsts politiskajam un regulatīvajam riskam, kas var būtiski ietekmēt tā darbību. Turklāt būtiska nozīme ir atbildīgas pārvaldības kultūrai, jo investīciju rezultāts ir atkarīgs no uzticības veicināšanas starp visām iesaistītajām pusēm.

Vai valuācijai ir nozīme?

Jāatzīmē, ka Ķīnas akcijas gandrīz vienmēr ir tirgotas ar zemāku valuāciju, salīdzinot ar ASV un Eiropas akcijām (2. attēls). Taču zems novērtējums, kā mēs jau esam aprakstījuši iepriekš, ne vienmēr nozīmē, ka tas ir izdevīgs darījums. Ja uzņēmuma akciju cena ievērojami samazinās, tas ne vienmēr nozīmē, ka šis ir īstais brīdis, kad tajā vajadzētu ieguldīt. Vienmēr pastāv iespēja, ka akciju vērtība turpinās samazināties.

2. attēls: MSCI reģionālo indeksu nākotnes PE (forward PE) mediāna

Source: Alphinox, Reuters

Ķīnas uzņēmumu zemākās valuācijas bieži tiek skaidrotas ar politisko risku un paaugstinātu politikas nenoteiktības pakāpi (Yang, et al.,2019). Bažas nekustamā īpašuma nozarē, kura veido 30% no Ķīnas IKP, arī ir radījušas papildus spiedienu uz Ķīnas akciju vērtējumiem. Valsts virzīts pieprasījums bieži izraisa ekonomisko nelīdzsvarotību, un nekustamais īpašums ir spilgts piemērs. Vairāk nekā puse no bijušajiem 50 Ķīnas nekustamā īpašuma attīstītājiem, tostarp tādi vadošie uzņēmumi kā Evergrande un Country Garden, nav spējusi pildīt savas finanšu saistības.

Cik fundamentāli labi ir Ķīnas uzņēmumi?

Būsiet pārsteigti, bet Ķīnas uzņēmumu finanšu rādītāji pārspēj visas cerības. Kā redzams 3. attēlā, kurā parādīti mūsu globālās korporatīvās izcilības balvas novērtējuma rezultāti – attīstības valstu uzņēmumu īpatsvars (lielākoties Ķīnas uzņēmumi) starp 100 augstākās kvalitātes uzņēmumiem sastāda 65%, kamēr tirgū kopumā (Pasaules akciju indeksā MSCI World AC) to apjoms sastāda 49%. Līdz ar to varam secināt, ka Ķīnas uzņēmumu rādītāji ir ne tikai konkurētspējīgi, bet bieži pat labāki kā vidējam tirgus uzņēmumam pasaulē. Kapitāla atdeve ir augstā līmenī, savukārt parādu līmenis ir apskaužami zems.

3. attēls: MSCI visu valstu pasaules indeksa sadalījums / 100 labākie pasaules uzņēmumi pēc to kvalitātes

Avots: Alphinox, Reuters

Kvalitatīva analīze kā galvenais pievienotās vērtības elements

Lai gan Ķīnas uzņēmumu finanšu rādītāji un koeficenti šķiet iespaidīgi, ir ļoti svarīgi apsvērt visus biznesa modeļa un konkurētspējas aspektus. Ķīnas uzņēmumu vidū ir bijuši vairāki “radošās grāmatvedības” gadījumi, kas izraisījuši milzīgus ieguldījumu portfeļu zaudējumus. Nepietiekama uzraugošo institūciju kontrole un vāja korporatīvā pārvaldība noved pie finanšu rādītāju maldināšanas gadījumiem: palielināta peļņa, nepietiekami novērtēts aizņemtā kapitāla apjoms, palielināti debitoru parādi.

Lai atklātu iespējamo krāpšanu, ārkārtīgi svarīga ir kvalitatīvā analīze, jo īpaši, veicot ieguldījumus jaunattīstības tirgos, kas parasti ir necaurspīdīgi. Šiem tirgiem bieži trūkst tirgus dalībnieku pārbaudes, un tajos ir ierobežots analītiķu skaits.

Galvenās atziņas investoriem

  • Akciju tirgus neatspoguļo visu ekonomiku;
  • Politiskās iejaukšanās pakāpe korporatīvajā sektorā ir izšķirošs faktors, kas jāņem vērā, un pagātnes notikumi var sniegt mājienus;
  • Korporatīvā pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga, veicot ieguldījumus tirgos ar ierobežotu vēsturi un pieredzi investoru attiecību jomā;
  • Formālie uzņēmuma finanšu rādītāji ir tikai viena sastāvdaļa, pieņemot investīciju lēmumus;
  • Jāprot lasīt “starp rindām” un rūpīgi jāizvērtē potenciālie riska faktori un turpmākā izaugsme.

Apkopojot mūsu skatījumu uz Ķīnas akcijām, varam atzīt, ka korporatīvo kvalitāti tur ir iespējams atrast, taču ievērojamā nenoteiktība tirgū un politikā mazina uzticību un cerības uz šajā tirgū kotēto uzņēmumu vienmērīgu attīstību.

 

Atsauces:

  1. Yang, Z., Yu, Y., Zhang, Y., & Zhou, S. (2019). Policy uncertainty exposure and market value: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 57, 101178.
  2. Gordon (2023), Chinese real estate may be the world economy’s ‘most important single sector,’ says Fitch. But don’t expect Beijing to save it from crisis. Fortune. https://fortune.com/2023/08/17/china-real-estate-fitch-james-mccormack-downgrade-warning/