Dominējošs uzņēmuma vadītājs – problēma vai dzinējspēks?

15/03/23

 2022.gada hronikas

Viena no galvenajām 2022. gada ziņām finanšu tirgos bija Elons Masks un sāga par Twitter pārņemšanu, kas bija diezgan satraucoša gan aplikācijas lietotājiem, gan investoriem. Cieta ne tikai Twitter, bet arī Tesla ieinteresētās personas, jo abi uzņēmumi pēc Elona tvītiem “baudīja” straujas akciju cenu svārstības. Elona Maska kā dominējošā izpilddirektora ietekme un viņa nekontrolējamā publiskā retorika ietekmē visu to uzņēmumu akciju cenas, kuros viņš ir vadības komandas loceklis.

Tik milzīga vienas personas ietekme rada būtisku risku gan uzņēmuma vērtējumam gan tā operatīvajai darbībai. Labi pārvaldīti uzņēmumi cenšas mazināt vienas dominējošas personas risku, jo pastāv iespēja, ka vadītājs var kļūt fiziski vai garīgi nespējīgs turpināt vadīt uzņēmumu.

Vēsturiski esam pieredzējuši vairākus piemērus, kad šādi notikumi negatīvi ietekmējuši uzņēmumu un tā ieguldītājus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Piemēram, Stīva Džobsa nāves ietekme uz Apple – tā bija milzīga neskaidrība par to, cik labi uzņēmums tiks vadīts turpmāk, un akciju cenas saruka tiklīdz Džobsam tika diagnosticēts vēzis.

Arī uzņēmums Alibaba pamatīgi cieta, kad tā vadītājs Jack Ma 2020. gadā uz trīs mēnešiem pazuda pēc pieaugošajām problēmām ar meitasuzņēmumu Ant Finance.

Vēl viens spilgts piemērs – Marks Cukerbergs, uzņēmuma Facebook seja.  2020. gada vasarā vairāki lieli uzņēmumi, tostarp Coca-Cola un Verizon, apturēja savu reklāmu Facebook, protestējot pret uzņēmuma rīcību saistībā ar naida runu un dezinformāciju šajā platformā. Boikota rezultātā samazinājās Facebook akciju cena. Daži kritiķi apgalvoja, ka Cukerberga vadības stils un atbildības trūkums bija galvenie faktori, kāpēc uzņēmums nespēja risināt šos jautājumus. Turklāt viņa nedalītā uzmanība uz metaversu, kurā līdz šim pētniecības un attīstības projektos iztērēti vairāk nekā 100 miljardi ASV dolāru un atdeve ir neskaidra, tiek vainota pie investoru negatīvās attieksmes, kā rezultātā 2022. gadā tika piedzīvots rekordliels vienas dienas uzņēmuma vērtības kritums akciju tirgus vēsturē – 252 miljardi ASV dolāru.

Arī Uber izpilddirektors Traviss Kalaniks tika kritizēts par seksisma un uzmākšanās kultūras radīšanu uzņēmumā, un viņa vadības stilu vainoja vairākos skaļos skandālos, tostarp par datu aizsardzības pārkāpuma nepareizu novēršanu un apsūdzībām par komercnoslēpumu zādzību no konkurenta.

Labas korporatīvās pārvaldības nozīme

Talantīgs uzņēmuma vadītājs, jo īpaši tā attīstības posmā, patiešām ir stūrakmens veiksmīgai attīstībai. Pētījumā, kas balstīts uz 35 000 ražošanas uzņēmumu datiem, tika konstatēts, ka uzņēmuma vispārējiem panākumiem vadības talants ir svarīgāks par pētniecību un izstrādi, darbinieku prasmēm vai IT izdevumiem – aspektiem, kas bieži tiek atzīti par galvenajiem uzņēmuma produktivitātes virzītājspēkiem(1).

Tomēr vadībā esošs izpilddirektors, kam piemīt dominējošas īpašības un raksturs, var radīt nepamatotu risku. Pārmērīgi pārliecināts un dominējošs izpilddirektors parasti rada augstu akciju cenu krituma risku(2). Citā pētījumā tika atklāta pozitīva korelācija starp izpilddirektora varu un idiosinkrātisko, kā arī kopējo risku. Tomēr dominējošs vadītājs var būt attaisnojams augstas tirgus konkurences apstākļos un spēcīgas korporatīvās pārvaldības gadījumā(3).

Lai uzņēmums varētu augt ilgermiņā un sitemātiski, jābūt labi izveidotai korporatīvās pārvaldības ekosistēmai. Šādā gadījumā tā var stimulēt pētniecību un izstrādi, straujāku izaugsmi un mazināt darbības risku. Piemēram, ieguldījumi pētniecībā un izstrādē biežāk tiek veicināti, ja uzņēmuma padomes neatkarības pakāpe ir augstāka un kopumā padome ir daudzveidīgāka(4).

Riska pārvaldība augstvērtīgos uzņēmumos

Alphinox ieguldījumu procesā ietilpst stingra procedūra, lai novērtētu potenciālo portfeļa uzņēmumu korporatīvo pārvaldību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta korporatīvās pārvaldības riska mazināšanas aspektam.

Atlases procesā vienmēr tiek vērtēta padomes neatkarība. Mūsu mērķis ir ieguldīt uzņēmumos ar augstu padomes neatkarības pakāpi, kas arī atspoguļojas kopējā portfeļu statistikā (1. attēls). ASV un Eiropas augstvērtīgajiem uzņēmumiem vidēji 80% uzņēmumu padomes ir neatkarīgas, kas ir nepieciešams priekšnoteikums ilgtspējīgas pārvaldības nodrošināšanai.

Attēls 1: Vidējā padomes neatkarības pakāpe augstvērtīgos uzņēmumos (1 punkts – 0% neatkarība, 5 punkti – 100% neatkarība)

Avots: Alphinox

Papildus aplūkojam arī valdes priekšsēdētāja (izpilddirektora) un padomes priekšsēdēja amata nodalīšanu, kas acīmredzami samazina risku dominējoša izpilddirektora gadījumā. Tomēr šis factors, kā redzams 2. Attēlā, zināmā mērā ir atkarīgs no vispārējās korporatīvās kultūras, kas pieņemta konkrētajā reģionā. Pārsvarā augstvērtīgos uzņēmumos Eiropā un ASV patiešām ir uzraudzības struktūra, kad padome pārrauga vadības komandu.

Attēls 2: Padomes priekšsēdētāja un izpilddirektora amata atdalīšana augstvērtīgos uzņēmumos

Avots: Alphinox

Kvalitatīva korporatīvā pārvaldība veicina tādas uzņēmuma kultūras radīšanu, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību. Kā redzams 3. attēlā, vidēji visos reģionos augstvērtīgi uzņēmumi atrodas augšējā skalas daļā, to vērtējums pārsniedz 4 no maksimāli iespējamiem 5 punktiem, kas liecina par augstu korporatīvās pārvaldības kvalitāti.

Attēls 3: Kopējais korporatīvās pārvaldības novērtējums augstvērtīgos uzņēmumos  novērtējums balstīts uz 12 vērtēšanas kritērijiem, minimālais – 1 punkts, maksimālais – 5).

Avots: Alphinox

Dominējošs līderis var būt liela uzņēmuma vērtība, jo šāds vadītājs spēj ļoti ātri attīstīt uzņēmumu un sasniegt jaunus mērķus. Tomēr šāda izaugsme ir saistīta ar risku, kas var būt viedokļu daudzveidības trūkums, pārmērīga riska uzņemšanās, slikta pēctecības plānošana vai grūtības piesaistīt un noturēt talantīgus cilvēkus. Potenciālais risks investoriem ir jāapzinās, tāpēc korporatīvās pārvaldības kvalitātes novērtēšanu nedrīkst izlaist, bet tai jāpievērš tikpat liela uzmanība kā finanšu rādītājiem.

Atsauces:

  1. Bloom, N., Van Reenen, J., Brynjolfsson, E. (2017). Good Management Predicts a Firm’s Success Better Than IT, R&D, or Even Employee Skills, https://hbr.org/2017/04/good-management-predicts-a-firms-success-better-than-it-rd-or-even-employee-skills.
  2. Kim, J.-B., Wen, Zh., Zhang, L. (2016). CEO overconfidence and stock price crash risk, https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=2734&context=soa_research.
  3. Sheikh, Sh. (2019). CEO power and corporate risk: The impact of market competition and corporate governance, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/corg.12285.
  4. Johennesse, L.-A., Budidarma, G. A. M. (2022). Corporate Governance and R&D Strategic Decision Making, https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/150.