Finanšu nozare akciju portfelī – kā neapdedzināties

24/04/23

Kad emocijas ir svarīgākas par noteikumiem

Globālā finanšu krīze bija lieliska mācība visiem, bet galvenokārt finanšu nozares dalībniekiem un regulatoriem, kas pēc tam ir pastiprinājuši pārraudzību un kļuvuši daudz kritiskāki stresa testos. Tomēr, neraugoties uz šiem centieniem un visām gūtajām mācībām, mēs atkal saskaramies ar satricinājumiem nozarē.

Uzticība banku darbības nepārtrauktībai, šķiet, ir daudz būtiskāka nekā kapitāla prasības. Kaut iemesli (aktīvu un saistību neatbilstība, darbības sarežģītība, riska kontroles trūkums), kas bruģēja ceļu SVB, Credit Suisse un Signature Bank sabrukumam bija dažādi, galvenais šī procesa paātrinātājs bija emocionālā uztvere – nauda vienmēr ir bijusi ļoti jutīga tēma, kas izraisa tūlītēju reakciju, it īpaši ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām.

Banku nozare pati par sevi ir pakļauta lielam riskam, kas neskaidros laikos palielinās vēl vairāk. Salīdziniet finanšu nozarei raksturīgo kapitāla struktūru ar visu nozaru vidējo rādītāju (1. un 2. attēls). Finanšu nozares dalībnieku aizņemto līdzekļu īpatsvars vairākkārt pārsniedz vidējo tirgus līmeni. Līdz ar to šiem nozares pārstāvjiem ir daudz vājāka bilances struktūra, par ko liecina pašu un aizņemtā kapitāla līmenis.

Attēls 1 : Finanšu nozares un kopējā tirgus aizņemtā un pašu kapitāla līmenis

Avots: Alphinox, Reuters

Attēls 2: Finanšu nozares un kopējā tirgus aktīvu un pašu kapitāla līdzekļu attiecība

Avots: Alphinox, Reuters.

Kopumā banku nozare ir ļoti sarežģīta – katras kļūdas izmaksas var būt milzīgas, un, neraugoties uz stingrajiem noteikumiem, problēmas joprojām parādās pat nozares flagmaņiem. Un teiciens “pārāk liels, lai bankrotētu” šeit nav īsti vietā. Padomājiet tikai par to, cik bieži un cik lielas problēmas pēdējā desmitgadē piedzīvoja flagmanis Credit Suisse, kas beidzās ar 17 miljardu ASV dolāru subordinēto obligāciju norakstīšanu.

Attēls 3: Credit Suisse pieaugošās problēmas

Avots: Financial Times

Būtībā mums ir galvenā-aģenta problēma. Problēma, kas daļēji izraisīja arī Globālo finanšu krīzi 2007.-2008. gadā, nesen nogalināja sliktākos banku nozares spēlētājus. SVB vadītāji tika atalgoti, pamatojoties uz pašu kapitāla atdevi attiecībā pret citiem nozares spēlētājiem (savukārt vienīgais veids, kā to panākt, ir uzņemties lielāku risku), Signature bankai bija vāja pārredzamība un pakļautība kripto valūtām, savukārt Credit Suisse akumulēja biznesa attiecības, kas bija ienākumu avots tās vadītājiem, ne akcionāriem. Un nu mēs uzzinājām (vai saņēmām skaidru apstiprinājumu), kurš brīvās naudas jūrā peld pavisam neaizsargāts.

Finanšu nozare – mūsu pieeja

Akciju atlasē mēs izmantojam augšupēju pieeju. Sakarā ar diezgan stingriem kvantitatīvās atlases kritērijiem, kuros tiek ņemta vērā kapitāla struktūra, parasti mūsu investīciju radara sarakstā ir ļoti maz finanšu nozares dalībnieku un vēl mazāk banku. Tas noved pie vēsturiskā aktīvu sadalījuma kvalitatīvajā ieguldīšanā, kur finanšu nozare veido tikai nelielu daļu no portfeļa.

Attēls 4: Globālā kvalitātes stratēģija

Avots: Alphinox

Protams, bija vilinoši pievienot portfelim banku akcijas, kad šai nozarei bija labvēlīgi apstākļi. Mūsu portfeļiem bija relatīvi slikts ienesīgums, jo tajos ir izteikti mazāks finanšu uzņēmumu nozares pārstāvju. Tomēr galu galā konsekvence vienmēr atmaksājas. Tā atmaksājās 2007. un 2008. gadā, un tā atmaksājas arī tagad. Vai finanšu nozare mums ir pilnīgs tabu? Patiesībā nē. Finanšu nozari pārstāv ne tikai riskanti banku darījumi, bet arī apdrošināšanas sabiedrības, aktīvu pārvaldnieki, biržas. Finanšu nozarē ir zināms skaits cienīgu uzņēmumu, kuriem ir spēcīga vadības komanda, ilgtspējīgi biznesa modeļi, kas nav atkarīgi no procentu likmju līmeņa, un stabila kapitāla struktūra.

Ja pielietojam vērtēšanas sistēmu, kurā ir iekļauts tikai uzņēmuma kvalitātes statuss, neņemot vērā vērtējumu, pierādās, ka arī finanšu nozarē var būt kvalitatīvi uzņēmumi. Deviņi no 100 labākajiem uzņēmumiem ir no finanšu nozares, lai gan tas joprojām ir mazāk nekā 16 % no finanšu nozares īpatsvara indeksā.

Attēls 5: Globālo TOP 100 kvalitatīvo uzņēmumu sadalījums salīdzinājumā ar MSCI All Country World indeksu pa nozarēm

Avots: Alphinox

Finanšu nozare nav izņēmums un spēj radīt kvalitatīvus uzņēmumus, kas nodrošina ilgtspējīgu peļņu. Tikai atgādinām, ko viemēr sakām – veiciet savu analīzi, apzinieties riskus un tikai tad investējiet!