Vai vērts veikt likmes uz nozarēm?

01/07/24

Nozares ietekme starp uzvarētājiem

Biznesa nozares nekad nav vienādas kvalitātes ziņā, un tas dažkārt dabiski noved pie ieguldījumu veikšanas, dodot priekšroku vienai vai otrai nozarei. Starp nozarēm pastāv faktori, kas uzņēmumu vērtību mazina vai  palielina. To mēs esam konsekventi novērojuši savā investīciju pieredzē un pamatojoties uz vēsturiskiem datiem. Pat ar nevainojamu vadību un izcilu izpildi, šķēršļi, ar kuriem saskaras kāda nozare, nevar tikt pilnībā mazināti. Tāpēc mēs ievērojam augšupēju (bottom-up) pieeju uzņēmumu izvēlē – kā prioritāti nostādot uzņēmuma biznesa kvalitāti, ne to, vai tas ir labākais spēlētājs savā nozarē.

Apskatot globālo uzņēmumu novērtējumu pēc finanšu rādītājiem, ko mēs veicam katru gadu, var secināt, ka dažas noazres ir sistēmātiski labākas par citām. 1. grafikā attēlots 100 labāko uzņēmumu sadalījums pa nozarēm, balstoties uz to finanšu kvalitāti. Veselības aprūpes un IT nozares pēdējā desmitgadē ir ievērojami palielinājušas savu pārstāvniecību starp labākajiem uzņēmumiem. Patēriņa preču sektors un rūpniecības uzņēmumi joprojām ir augšgalā, taču to pārstāvniecība samazinās. Savukārt no komunālo pakalpojumu un nekustamā īpašuma nozarēm neatradīsiet nevienu uzņēmumu labāko topā.

Attēls 1: Top 100 uzņēmumu sadalījums pa nozarēm, universe: MSCI World AC

Avots: Alphinox

Kvalitātes un ne-kvalitātes nozares

Likmju veikšana uz kādu nozari ir ļoti izplatīta investīciju jomā, neatkarīgi no tā, vai tā ir aktīva vai pasīva pieeja. Daži spēlējas ar naftas cenām, citi veic likmes uz bankām un procentu likmēm, vēl citi savas pieejas pamatā izvirza globālās megatendences. Galvenais jautājums ir – vai nozares var sistemātiski klasificēt pēc to finanšu kvalitātes?

Attēls 2: Nozaru finanšu rādītāji, universe: MSCI World AC

Avots: Alphinox

Aplūkojot vidējos finanšu rādītājus pēdējo desmit gadu laikā, var secināt, ka vislabāko kapitāla atdevi uzrāda IT nozares uzņēmumi. Šī nozare arī izceļas ar augstu peļņas līmeni un stabilu finanšu stāvokli, kas nodrošina biznesa ilgtspēju. Diezgan vāju finansiālo stāvokli demonstrē patēriņa preču sektors, kamēr komunālie pakalpojumi un nekustamo īpašumu nozares ir pašas vājākās. Enerģētikas sektors, ko raksturo spēcīgas bilances, salīdzinājumā ar citām nozarēm cieš no zemas rentabilitātes un ārkārtīgi lielām svārstībām, kas būtiski ietekmē nozares kopējo kvalitāti.

Nozares, kas rāda lielāko vērtību

Ilgtermiņa ienesīguma rādītāji izceļ atšķirību starp finansiāli spēcīgām un vājām nozarēm. IT nozare nepārprotami ir līderis, ko galvenokārt virzījuši pusvadītāju uzņēmumi, ievērojami apsteidzot citas nozares. Turpretim enerģētikas nozari var uzskatīt par vājāko, ko raksturo vājš ienesīgums un ievērojama peļņas nepastāvība.

Piemēram, 1 ASV dolārs, kas ieguldīts IT jomā pirms 10 gadiem, šobrīd būtu sasniedzis 6,4 USD, bet, ja to ieguldītu enerģētikas nozarē, tad tikai 1,4 USD. Lai gan enerģētikas nozare atsevišķos periodos devusi lielu peļņu, ir bijis nepieciešams ieguldīt un pārdot uzņēmumus īstajos brīžos, ko ir ārkārtīgi grūti sasniegt. Liekot likmes uz tādās mega tendencēm kā digitalizācija, produktivitātes pieaugums un mākslīgais intelekts, var sasniegt prognozējamāku un noturīgāku portfeļa izaugsmi.

Attēls 3: Nozaru ienesīgums un volatilitāte, universe: MSCI World AC

Avots: Alphinox

Rezumējot, likmju veikšanas stratēģijai ir pamats. Kvalitāte dažādās nozarēs ir dažāda, un tas atspoguļojas arī akciju ienesīgumā. Saskaņā ar McKinsey pētījumu nozares kvalitātes statusu noteicošie faktori ietver konkurētspējas pakāpi un kapitāla intensitāti (ref. 1). Mēs papildus vēlētos uzsvērt inovativitātes pakāpi un neatkarību no tirgus cenām, kas ļauj uzņēmumam pašam ietekmēt izmaksas vai produkcijas un pakalpojumu cenas.

Ir svarīgi atcerēties, ka kvalitātes izkliede konkrētā nozarē var būt ievērojama – ar izteiktiem uzvarētājiem un zaudētājiem, un to visbiežāk izraisa atšķirības korporatīvajā pārvaldībā, jo tā ir spēcīgāka, jo sagaidāmi labāki  rezultāti.

 

Ref.: 1. Jiang, B., & Koller, T. (2006). A long-term look at ROIC.
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/a-longterm-look-at-roic#/