Augstas pārliecības stratēģija

Koncentrēts investīciju risinājums, kas sastāv no 8 augstākās kvalitātes uzņēmumiem, kas ir globāli līderi attiecībā pēc finansiālā stāvokļa, biznesa modeļa, tirgus pozīcijas un pārvaldes. Stratēģijai ir ilgtermiņa investīciju horizonts, kas sniedz lielisku iespēju investēt labākajos globālajos uzņēmumos.

Stabils ienesīgums

Vidējais portfeļa ienesīgums ir bijis vairāk nekā 17% gadā, vidēji par 7% augstāk kā tirgus ienesīgums.

Spēcīgi uzņēmumi

Ievērojama daļa no uzņēmumiem (80%) ir pārsnieguši tirgus rezultātus periodā, kad tie atradušies portfelī, pateicoties savai globālajai diversifikācijai, dominējošajam stāvoklim tirgū aktīvi augošās nozarēs un gūstot peļņu no makroekonomikas tendencēm.

Samazinātas svārstības

Neskatoties uz ļoti koncentrētu ieguldījumu risinājumu, Top 8 portfeļa riska līmenis nav augstāks par tirgu, pierādot, ka augstas kvalitātes uzņēmumi nodrošina adekvātu ieguldījumu riska līmeni.

Koncentrēta akciju stratēģija

Global Quality Top 8 Strategy (EUR)
MSCI World Index (Net TR in EUR)

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē. Ienesīgums atspoguļots EUR, ieskaitot darījumu izmaksas; dividendes tiek reinvestētas; bez pārvaldības izmaksām. YTD (no gada sākuma) rezultāti tiek aprēķināti provizoriski uz iepriekšējā kalendārā mēneša beigām, un tie var tikt koriģēti retrospektīvu dividenžu iegrāmatošanas dēļ.

Performance Summary
Global Quality Top 8 Strategy (EUR) MSCI World Index (Net TR in EUR)
YTD Global Quality Top 8 Strategy (EUR)8.79 % MSCI World Index (Net TR in EUR)7.67 %
1 Year Global Quality Top 8 Strategy (EUR)47.27 % MSCI World Index (Net TR in EUR)22.49 %
3 Year p.a. Global Quality Top 8 Strategy (EUR)17.19 % MSCI World Index (Net TR in EUR)12.74 %
5 Year p.a. Global Quality Top 8 Strategy (EUR)18.18 % MSCI World Index (Net TR in EUR)12.75 %
Since Inception p.a. Global Quality Top 8 Strategy (EUR)18.9 % MSCI World Index (Net TR in EUR)11.12 %
Alpha
6.6 %
Beta
1.09
Sharpe Ratio
0.84

Samazināts risks & augsta likviditāte

Alphinox kā pārvaldnieks neveic līdzekļu turēšanu, t.i., tikai sniedz līdzekļu izvietošanas rīkojumus klienta turētājbankai.
Ieguldītie klientu aktīvi nav turētājbankas bilancē, tādējādi tiek izslēgts darījuma partnera risks.
Ieguldījumi tikai likvīdos vērtspapīros, kas ļauj nepieciešamības gadījumā bez liekām izmaksām tos operatīvi realizēt.
Ieguldījumi tikai augstas kvalitātes uzņēmumos, kas nodrošina zemāku risku kā vispārējais tirgus.

Biežākie jautājumi

  • Gandrīz 20 gadu pieredze un sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.
  • Ienesīgums nav paredzams, it īpaši īstermiņā, bet ilgtermiņā (> 3 gadi) paredzamais rezultāts ir pozitīvs, ko parāda arī vēsturiskā statistika - akciju tirgus pēdējo 100 gadu laikā vidēji pelnījis ap 8-10% gadā. Esam pierādījuši, ka spējam izveidot ieguldījumu stratēģijas, kurām ir augstāks ienesīgums un zemāks risks kā vispārējam tirgum.
  • Ieguldījumi tiek veikti akcijas - reālos uzņēmumos, līdz ar to investoriem pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un izmaksātās dividendes. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli.
  • Nepiemērojam minimālo ieguldījumu summu, un kļūt par Alphinox klientu var sākot no jebkāda kapitāla apjoma. Taču, lai segtu apkalpošanas izmaksas, var tikt piemērotas minimālās ikmēneša komisijas maksas (atkarībā no izvēlētās turētājbankas), līdz ar to ieteicams veidot investīciju portfeli sākot no EUR 50 tūkst.
  • Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un caurspīdīgas. Standarta maksa par pārvaldīšanu sastāda 0.8% gadā no portfeļa vērtības. Ir iespējams samazināt pārvaldīšanas maksu, veicot maksājumus no gūtās peļņas.
  • Alphinox ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Alphinox pārvaldītos portfeļus galvenokārt veido lieli, labi pazīstami uzņēmumi, kas kotēti pasaules biržās. Mūsu analītiķu komanda rūpīgi pārbauda uzņēmuma finansiālo stāvokli, uzņēmējdarbības modeli un nozari, lai nodrošinātu, ka iespējamie riski tiek samazināti līdz minimumam.
  • Ieguldījumu periods nav fiksēts, klients jebkurā brīdī var beigt izmantot Alphinox pakalpojumus, un vērtpapīru portfeli pārdot vai turpināt pārvaldīt patstāvīgi. Gadījumā, ja kopš pakalpojuma uzsākšanas būs pagājis mazāk kā 18 mēneši, klientam būs nepieciešams apmaksāt pārvaldīšanas maksu par šo periodu.
  • Atsūtiet savus kontaktus uz info@alphinox.com, 26161168 (WhatsApp) vai zvaniet 67808975. Atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem, un nosūtīsim nepieciešamo dokumentāciju kļūšanai par klientu.
  • Visu portfelī esošo vērtspapīru vērtība un ienesīgums jebkurā brīdī ir redzams turētājbankas kontā, savukārt reizi ceturksnī klienti saņem detalizētu portfeļa pārskatu. Klientiem pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par portfeļa uzņēmumiem un veiktajiem investīciju lēmumiem.

TOP 8 stratēģijas ienesīgums atspoguļo rezultātu, kas balstīts uz “TOP 8” produktu, ko nodrošina Šveices asociētais uzņēmums Hérens Quality Asset Management AG. Sīkāka informācija par produktu ir pieejama pēc pieprasījuma. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un nav garantijas par sākotnēji ieguldīto līdzekļu saglabāšanu.

Šī informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tas nav piedāvājums, aicinājums vai rekomendācija pirkt vai pārdot ieguldījumu instrumentus, veikt jebkādus darījumus vai noslēgt jebkāda veida juridiskas vienošanās. Lai gan Alphinox Quality AS uzskata, ka sniegtā informācija ir balstīta uz uzticamiem avotiem, tā nevar uzņemties atbildību par ietvertās informācijas kvalitāti, pareizību, savlaicīgumu vai pilnīgumu.

* Alfa: ieguldījuma ienesīguma pārsniegums pār etalona ienesīgumu; Beta: ieguldījuma relatīvās svārstības;
Tracking error: atšķirība starp ieguldījuma un etalona ienesīguma svārstībām