Baltijas TOP 5 stratēģija

Investīciju stratēģija, kas iegulda rūpīgi izvēlētos piecos publiskos Baltijas uzņēmumos. Stratēģijā tiek ietverti uzņēmumi, kuriem ir spēcīgs finanšu stāvoklis, konsekventas izaugsmes perspektīvas, un kurus vada kompetentas vadības komandas.

Finansiāli augstvērtīgi uzņēmumi

Stratēģijā prioritāte ir uzņēmumiem, kas demonstrē spēcīgu finanšu stāvokli, tostarp stabilas bilances un veselīgas naudas plūsmas.

Ilgtspējīgas izaugsmes perspektīvas

Uzņēmumi uzrāda stabilu izaugsmi, ko veicina tādi ilgstpējīgi faktori kā inovatīvi produkti vai pakalpojumi, tirgus klātbūtnes paplašināšana vai citas efektīvas stratēģiskas iniciatīvas.

Konkurences priekšrocības

Uzņēmumiem jābūt ar spēcīgu ekonomisko grāvi (konkurētspēju) un nozīmīgu tirgus pozīciju, lai nodrošinātu augstu rentabilitāti.

Kompetentas vadības komandas

Uzņēmumi ar pieredzējušām vadības komandām, kas ir piesardzīgas biznesa lēmumu pieņemšanā, un kas efektīvi pārvar izaicinājumus.

Koncentrēšanās uz Baltijas valstīm

Stratēģija ir reģionāli vērsta uz investīcijām Baltijas valstīs, lai izmantotu unikālās izaugsmes iespējas un tirgus dinamiku.

Ilgtermiņa investīciju horizonts

Ieguldījumu stratēģija izmanto ilgtermiņa pieeju, cenšoties ilgstoši ieņemt pozīcijas izvēlētajos uzņēmumos

Koncentrēta akciju stratēģija

Baltic Quality Top 5 Strategy
Baltic Main list

Stratēģija tiek balstīta uz Baltijas Korporatīvās izcilības balvas rezultātiem, ko ik gadu kopš 2008. gada Alphinox piešķir sadarbībā ar Hérens Quality Asset Management (Šveice). Ietver augstvērīgus uzņēmumus, pamatojoties uz visaptverošu novērtējumu, kas ietver gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos faktorus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē. Ienesīgums atspoguļots EUR, ieskaitot darījumu izmaksas; dividendes tiek reinvestētas; bez pārvaldības izmaksām. YTD (no gada sākuma) rezultāti tiek aprēķināti provizoriski uz perioda beigām, un tie var tikt koriģēti retrospektīvu dividenžu iegrāmatošanas dēļ. Līdz 31.08.2023. ienesīgums modelēts balstoties uz Baltijas Korporatīvās izcilības balvas rezultātiem, kopš 01.09.2023. ienesīgums aprēķināts balstoties uz faktisku portfeli.

Pieprasīt vairāk informācijas
Performance Summary
Baltic Quality Top 5 Strategy Baltic Main list
YTD Baltic Quality Top 5 Strategy4.89 % Baltic Main list-0.5 %
1 Year Baltic Quality Top 5 Strategy1.51 % Baltic Main list-8.17 %
3 Year p.a. Baltic Quality Top 5 Strategy10.77 % Baltic Main list-0.11 %
5 Year p.a. Baltic Quality Top 5 Strategy17.92 % Baltic Main list3.82 %
Since Inception p.a. Baltic Quality Top 5 Strategy14.84 % Baltic Main list1.72 %
Alpha
14.5 %
Beta
0.39
Sharpe Ratio
0.66

Baltic Main List – Visu Baltijas oficiālajā sarakstā iekļauto uzņēmumu vidējais sniegums (piemērojot vienādus svarus). Sīkāka informācija par produktu ir pieejama pēc pieprasījuma. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un nav garantijas par sākotnēji ieguldīto līdzekļu saglabāšanu. 

Biežākie jautājumi

  • Gandrīz 20 gadu pieredze un sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.
  • Ienesīgums nav paredzams, it īpaši īstermiņā, bet ilgtermiņā (> 3 gadi) paredzamais rezultāts ir pozitīvs, ko parāda arī vēsturiskā statistika - akciju tirgus pēdējo 100 gadu laikā vidēji pelnījis ap 8-10% gadā. Esam pierādījuši, ka spējam izveidot ieguldījumu stratēģijas, kurām ir augstāks ienesīgums un zemāks risks kā vispārējam tirgum.
  • Ieguldījumi tiek veikti akcijas - reālos uzņēmumos, līdz ar to investoriem pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un izmaksātās dividendes. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli.
  • Nepiemērojam minimālo ieguldījumu summu, un kļūt par Alphinox klientu var sākot no jebkāda kapitāla apjoma. Taču, lai segtu apkalpošanas izmaksas, var tikt piemērotas minimālās ikmēneša komisijas maksas (atkarībā no izvēlētās turētājbankas), līdz ar to ieteicams veidot investīciju portfeli sākot no EUR 50 tūkst.
  • Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un caurspīdīgas. Standarta maksa par pārvaldīšanu sastāda 0.8% gadā no portfeļa vērtības. Ir iespējams samazināt pārvaldīšanas maksu, veicot maksājumus no gūtās peļņas.
  • Alphinox ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Alphinox pārvaldītos portfeļus galvenokārt veido lieli, labi pazīstami uzņēmumi, kas kotēti pasaules biržās. Mūsu analītiķu komanda rūpīgi pārbauda uzņēmuma finansiālo stāvokli, uzņēmējdarbības modeli un nozari, lai nodrošinātu, ka iespējamie riski tiek samazināti līdz minimumam.
  • Ieguldījumu periods nav fiksēts, klients jebkurā brīdī var beigt izmantot Alphinox pakalpojumus, un vērtpapīru portfeli pārdot vai turpināt pārvaldīt patstāvīgi. Gadījumā, ja kopš pakalpojuma uzsākšanas būs pagājis mazāk kā 18 mēneši, klientam būs nepieciešams apmaksāt pārvaldīšanas maksu par šo periodu.
  • Atsūtiet savus kontaktus uz info@alphinox.com, 26161168 (WhatsApp) vai zvaniet 67808975. Atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem, un nosūtīsim nepieciešamo dokumentāciju kļūšanai par klientu.
  • Visu portfelī esošo vērtspapīru vērtība un ienesīgums jebkurā brīdī ir redzams turētājbankas kontā, savukārt reizi ceturksnī klienti saņem detalizētu portfeļa pārskatu. Klientiem pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par portfeļa uzņēmumiem un veiktajiem investīciju lēmumiem.

Šī informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tas nav piedāvājums, aicinājums vai rekomendācija pirkt vai pārdot ieguldījumu instrumentus, veikt jebkādus darījumus vai noslēgt jebkāda veida juridiskas vienošanās. Lai gan Alphinox Quality AS uzskata, ka sniegtā informācija ir balstīta uz uzticamiem avotiem, tā nevar uzņemties atbildību par ietvertās informācijas kvalitāti, pareizību, savlaicīgumu vai pilnīgumu.

*Alfa: ieguldījuma ienesīguma pārsniegums pār etalona ienesīgumu; Beta: ieguldījuma relatīvās svārstības; Sharpe ratio: riska koriģētā atdeve