ILGTSPĒJĪGI IEGULDĪJUMI AUGSTVĒRTĪGOS UZŅĒMUMOS

Esam neatkarīgs līdzekļu pārvaldītājs, kas piedāvā caurspīdīgus ieguldījumu risinājumus un palīdz klientiem sasniegt savus ieguldījumu mērķus. Mūsu pakalpojumi ir ērts un drošs veids, kā ieguldīt savu kapitālu vadošajos pasaules uzņēmumos.
KOPŠ 2004

Neatkarība

Esam elastīgi, sasniedzami un meklējam labākos risinājumus katram klientam. Sava analītiķu komanda ļauj mums pieņemt neatkarīgus lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi.

Drošība

Esam Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un daļa no Šveices aktīvu pārvaldīšanas grupas ar vairāk nekā 15 gadu investīciju pieredzi. Mēs strādājam tikai kā pārvaldnieks, un viss kapitāls atrodas klientu turētājbankās.

Caurspīdīgums

Detalizēti pārzinām katru uzņēmumu, kurā veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem. Mūsu komisijas ir vienkāršas, skaidras un godīgas.

Jaunumi

Ienesīgums


Ieguldītājam, kurš gatavs investēt līdzekļus ilgtermiņā, diversificēts ieguldījums pasaules akciju tirgū ir gudra, saprātīga izvēle, kas palīdzēs gan nosegt inflāciju, gan gūt peļņu. Ieguldījumi akcijās nav piemēroti, ja ir īss plānotais ieguldījumu periods vai ieguldītājs nav gatavs uzņemties portfeļa vērtības svārstības.

 201520162017201820192020202120222023Vidēji gadā
Alphinox TOP 8 stratēģija*26.3%18.6%14.8%9.3%36.8%17.3%47.9%-31.6%15.8%16.8%
MSCI Pasaules indekss10.4%10.7%7.5%-4.1%29.9%6.5%31.0%-13.0%6.2%9.9%

Vairāk informācijas par ieguldījumu stratēģijām

Biežākie jautājumi

  • Gandrīz 20 gadu pieredze un sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.
  • Ienesīgums nav paredzams, it īpaši īstermiņā, bet ilgtermiņā (> 3 gadi) paredzamais rezultāts ir pozitīvs, ko parāda arī vēsturiskā statistika - akciju tirgus pēdējo 100 gadu laikā vidēji pelnījis ap 8-10% gadā. Esam pierādījuši, ka spējam izveidot ieguldījumu stratēģijas, kurām ir augstāks ienesīgums un zemāks risks kā vispārējam tirgum.
  • Ieguldījumi tiek veikti akcijas - reālos uzņēmumos, līdz ar to investoriem pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un uzņēmumu peļņu. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli.
  • Nepiemērojam minimālo ieguldījumu summu, un kļūt par Alphinox klientu var sākot no jebkāda kapitāla apjoma. Taču, lai segtu apkalpošanas izmaksas, tiek piemērotas minimālās ikmēneša komisijas maksas EUR 50-100 apmērā (atkarībā no izvēlētās turētājbankas), līdz ar to ieteicams veidot investīciju portfeli sākot no EUR 30-50 tūkst.
  • Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un godīgas. Standarta maksa par pārvaldīšanu sastāda 0.8% gadā no portfeļa vērtības. Ir iespējams samazināt pārvaldīšanas maksu, veicot maksājumus no gūtās peļņas.
  • Alphinox ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox bankām dod rīkojumus par to iegādi vai pārdošanu.
  • Ieguldījumu periods nav fiksēts, klients jebkurā brīdī var beigt izmantot Alphinox pakalpojumus, un vērtpapīru portfeli pārdot vai turpināt pārvaldīt patstāvīgi. Gadījumā, ja kopš pakalpojuma uzsākšanas būs pagājis mazāk kā 18 mēneši, klientam būs nepieciešams apmaksāt pārvaldīšanas maksu par šo periodu.
  • Atsūtiet savus kontaktus uz info@alphinox.com, 26161168 (WhatsApp) vai zvaniet 67808975. Atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem, un nosūtīsim nepieciešamo dokumentāciju kļūšanai par klientu.
  • Visu portfelī esošo vērtspapīru vērtība un ienesīgums jebkurā brīdī ir redzams turētājbankas kontā, savukārt reizi ceturksnī klienti saņem detalizētu portfeļa pārskatu. Klientiem pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par portfeļa uzņēmumiem un veiktajiem investīciju lēmumiem.

* Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē. Ienesīgums atspoguļots EUR, ieskaitot darījumu izmaksas; dividendes tiek reinvestētas; bez pārvaldības izmaksām. YTD (no gada sākuma) rezultāti tiek aprēķināti provizoriski uz perioda beigām, un tie var tikt koriģēti retrospektīvu dividenžu iegrāmatošanas dēļ. Stratēģijas ienesīgums atspoguļo rezultātu, kas balstīts uz “TOP 8” produktu, ko nodrošina Šveices asociētais uzņēmums Hérens Quality Asset Management AG. Sīkāka informācija par produktu ir pieejama pēc pieprasījuma. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un nav garantijas par sākotnēji ieguldīto līdzekļu saglabāšanu.