ILGTSPĒJĪGI IEGULDĪJUMI AUGSTVĒRTĪGOS UZŅĒMUMOS

Esam neatkarīgs līdzekļu pārvaldītājs, kas piedāvā caurspīdīgus ieguldījumu risinājumus un palīdz klientiem sasniegt savus ieguldījumu mērķus. Mūsu pakalpojumi ir ērts un drošs veids, kā ieguldīt savu kapitālu vadošajos pasaules uzņēmumos.
KOPŠ 2004

Ienesīgums

Ieguldot kapitālu pasaules vadošajos uzņēmumos, līdzšinējais ienesīgums mūsu klientiem ir nodrošinājis gan naudas vērtības saglabāšanu, gan izaugsmi.

Pieteikties konsultācijai

Drošība

Esam Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un daļa no Šveices aktīvu pārvaldīšanas grupas ar vairāk nekā 20 gadu investīciju pieredzi.

Par mums

Caurspīdīgums

Analītiķu komanda veic detalizētu izpēti par katru uzņēmumu, kurā veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.

Ieguldījumu risinājumi

Ienesīgums


Ieguldītājam, kurš gatavs investēt līdzekļus ilgtermiņā, diversificēts ieguldījums pasaules akciju tirgū ir gudra, saprātīga izvēle, kas palīdzēs gan nosegt inflāciju, gan gūt peļņu. Ieguldījumi akcijās piemēroti, ja ir samērā ilgs plānotais ieguldījumu periods un ieguldītājs gatavs uzņemties portfeļa īstermiņa vērtības svārstības.

Vidēji gadā202420232022202120202019201820172016
Alphinox TOP 8 stratēģija*18.7%5.2%44.9%-31.6%47.9%17.3%36.8%9.3%14.8%18.6%
MSCI Pasaules indekss10.7%2.9%19.6%-13.0%31.0%6.5%29.9%-4.1%7.5%10.7%

Vairāk informācijas par ieguldījumu stratēģijām

Biežākie jautājumi

  • Gandrīz 20 gadu pieredze un sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.
  • Ienesīgums nav paredzams, it īpaši īstermiņā, bet ilgtermiņā (> 3 gadi) paredzamais rezultāts ir pozitīvs, ko parāda arī vēsturiskā statistika - akciju tirgus pēdējo 100 gadu laikā vidēji pelnījis ap 8-10% gadā. Esam pierādījuši, ka spējam izveidot ieguldījumu stratēģijas, kurām ir augstāks ienesīgums kā vispārējam tirgum.
  • Ieguldījumi tiek veikti akcijas - reālos uzņēmumos, līdz ar to investoriem pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un izmaksātās dividendes. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli.
  • Nepiemērojam minimālo ieguldījumu summu, un kļūt par Alphinox klientu var sākot no jebkāda kapitāla apjoma. Taču, lai segtu apkalpošanas izmaksas, var tikt piemērotas minimālās ikmēneša komisijas maksas (atkarībā no izvēlētās turētājbankas), līdz ar to ieteicams veidot investīciju portfeli sākot no EUR 50 tūkst.
  • Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un caurspīdīgas. Standarta maksa par pārvaldīšanu sastāda 0.8% gadā no portfeļa vērtības. Ir iespējams samazināt pārvaldīšanas maksu, veicot maksājumus no gūtās peļņas.
  • Alphinox ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Alphinox pārvaldītos portfeļus galvenokārt veido lieli, labi pazīstami uzņēmumi, kas kotēti pasaules biržās. Mūsu analītiķu komanda rūpīgi pārbauda uzņēmuma finansiālo stāvokli, uzņēmējdarbības modeli un nozari, lai nodrošinātu, ka iespējamie riski tiek samazināti līdz minimumam.
  • Ieguldījumu periods nav fiksēts, klients jebkurā brīdī var beigt izmantot Alphinox pakalpojumus, un vērtpapīru portfeli pārdot vai turpināt pārvaldīt patstāvīgi. Gadījumā, ja kopš pakalpojuma uzsākšanas būs pagājis mazāk kā 18 mēneši, klientam būs nepieciešams apmaksāt pārvaldīšanas maksu par šo periodu.
  • Atsūtiet savus kontaktus uz info@alphinox.com, 26161168 (WhatsApp) vai zvaniet 67808975. Atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem, un nosūtīsim nepieciešamo dokumentāciju kļūšanai par klientu.
  • Visu portfelī esošo vērtspapīru vērtība un ienesīgums jebkurā brīdī ir redzams turētājbankas kontā, savukārt reizi ceturksnī klienti saņem detalizētu portfeļa pārskatu. Klientiem pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par portfeļa uzņēmumiem un veiktajiem investīciju lēmumiem.

* Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē. Ienesīgums atspoguļots EUR, ieskaitot darījumu izmaksas; dividendes tiek reinvestētas; bez pārvaldības izmaksām. Tekošā gada (no gada sākuma) rezultāti tiek aprēķināti provizoriski uz iepriekšējā kalendārā mēneša pēdējo datumu, un tie var tikt koriģēti retrospektīvu dividenžu iegrāmatošanas dēļ. Stratēģijas ienesīgums atspoguļo rezultātu, kas balstīts uz “TOP 8” produktu, ko nodrošina Šveices asociētais uzņēmums Hérens Quality Asset Management AG. Sīkāka informācija par produktu ir pieejama pēc pieprasījuma. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un nav garantijas par sākotnēji ieguldīto līdzekļu saglabāšanu.